باید گفت كه راهپیمایی امسال 22 بهمن باز هم پرشورتر برگزار شد،
هر كسی بوده و دیده تایید می كنه،
خاصیت این انقلاب اسلامی چیه كه از عظمتش كم نمیشه،
حتی با وجود بی لیاقتی بعضی ها،
زنده باد رهبر
زنده باد ملت