وقتی برای آدم محنتی اتفاق می افته؛ بالا و پایین میشه، اوضاعش طوفانی میشه، دلش آشوب میشه، حتی ممكنه دلش بشكنه، طوری كه دیگه به نظر چسبودنی نباشه!
محنت كه میاد، غم میاره، غصه میاره و نا امیدی
و نا امیدی برای آدم ضعیف
شعار دادم نه؟
شاید، ولی این حقیقت رو كه باید صبور بود و متوكل كه نمیشه زیر سوال برد
اما هیچ كار خدا بی حكمت نیست
حكمت محنت ها چیه؟
و الله اعلم

خدایا توی محنت ها دستگیرمان باش
آمین