سعادت روزه گرفتن و بهره مندی از ماه مبارك رمضان نصیب كدومنتون نشده؟

اگر مریضی یا عذر شرعی داری كه هیچ، اما اگر تو اوج سلامتی و گردن كلفتی به سر می بری و فقط اونقدر بیچاره ای كه نمیتونی جلوی شكم صاحب مردت رو بگیری، بهت میگم؛ كارد بخوره تو...

اما خدایی تو این روزهای گرم و طولانی روزه گرفتن كار آدم حسابیها باید باشه، نه؟