نیم كیلو باش ولی مرد باش!

این جمله ظاهرا طنز و البته خیلی جدی رو یه دختر خانوم خفنی روی كیفش چسبونده بود و قاطی چند تا دختر و پسر خفن دیگه تو مترو در حال صحبت و اختلاط بود.

این كه حالا این فشن خانوم كی بود و چی بود بماند، اما خدایی جمله جالبیه، مرد بودن به معنای محتوایی و نه ظاهری، این دوره و زمونه خیلی رو بورس نیست.

همه میخوان همه چی باشند بغیر از مرد بودن!

مرد باشیم

خوب؟

باشه؟