آرزوهای بزرگ اثر چارلز دیكنز، نویسنده انگلیسی را همین چند روز پیش به پایان رساندم، در حالی كه غمگین وصل دیرهنگام پیپ و استلا شدم.

بد نیست برای پی بردن به لایه های گوناگون اجتماعی امپراطوری كه قرار بود خورشید در آن هیچ گاه غروب نكند و بلندگوی پز پران دوران ملكه ویكتوریاییش گوش را كر می كند، سری به این گونه رمان ها بزنیم.

درام گیرا و جذاب نهفته در آرزوهای بزرگ آنقدر جذاب است كه كتاب را زمین نگذارید تا به كلمه پایان برسید.