پیش از آن كه ابا عبدالله(ع) عازم  عراق  (كوفه) شود كه پیش از این اهالیش كه خود را طرفداران بنی هاشم و امام عصرشان می دانستند با نامه هایشان از حضرت دعوت كرده بودند تا بیاید و یاریش كنند تا بر حكومت ظالمانه یزید ملعون فائق شود، كسان زیادی نزد امام(ع) می آمدند تا از خطر این سفر حضرت را آگاه كنند.
...ام السلمه نزد او آمد و گفت: ای فرزند، مرا اندوهگین مساز به رفتن سوی عراق. از جد تو شنیدم می گفت "فرزند من، حسین، در زمین عراق كشته می شود، موضعی كه آن را كربلا گویند."
...........
و حسین(ع) با ام سلمه گفت: ای مادر، خدای عزوجل خواسته است كه حرم و كسان و زنان مرا آواره بیند و كودكان مرا سربریده و مظلوم و در قید و زنجیر بسته بیند، كه آنها استغاثه كنند و یار و یاوری نیابند.

برگرفته از كتاب آه-یاسین حجازی