وبلاگ شهید محمد اصغری‌خواه :

"یادم می آید شش ماه پس از انتخابات  سال 88 از بالای پشت بام خیلی ها فقط اهانت می شنیدیم. صدای الله اکبر از حلقوم کسانی بیرون می آمد که شاید در عمرشان یک بار هم رو به قبله نایستاده و به بزرگی خداوند شهادت نداده بودند.....

درست دیروز یکی از شما ها جلوی چشمم به یکی از آشنایانش می گفت: به فلانی  رای نده او که پاسدار است با آنکه می دانست من از خانواده یک پاسدارم.

غافل از اینکه  امنیت و آرامش زندگی و خانواده و جامعه او حاصل از جان گذشتگی پاسدار و یتیم شدن بچه های پاسدارها هست......

ما عادت کرده ایم که توهین بشنویم و تهمت بخوریم.از دشمن که چه عرض کنم ... از خودی...ولی دم نزنیم وصبوری کنیم....

همه اینها را از امامان امیر  مومنان علی (علیه السلام )و شهدایمان به ارث برده ایم. ما به شما تهمت نمی زنیم و رای شما را دروغ نمی پنداریم این پیروزی مبارکتان باشد قلبا برای رئیس جمهور  منتخب آرزوی سلامتی و موفقیت در جهت احیاء ارزش های اسلام را داریم."