برد ایران اونم تو كره!

خداییش خیلی فاز داد، نتیجه انتخابات هر چند به مذاق ما خوش نیومد ولی خوب به خیلی از مردم حال داد، نتیجه فوتبال هم همینطور، و كیه كه از خوشحالی مردم خوشحال نشه، مگر این كه مشكلی داشته باشه!

مباركه!

به امید سرافرازی ملت ایران در سایه سار انقلاب اسلامی

یا علی