...مسئله آنها ذاتاً به مسئله هسته‌ای برنمی‌گردد. بارها گفته اند که ما می‌دانیم شما بمب اتمی ندارید ولی شما یک کشور تاثیرگذار در منطقه هستید و موازنه را دارید به هم می‌زنید.

مسئله همان است که پروردگار در قرآن حکیم فرمود. «لن ترضی عنک الیهود و لا النصاریَْ حتی تتبع ملتهم».

-------------

منبع: كیهان