یه بیچاره ای تو مایه آغاجری دوران نكبت دوم خرداد، جرات پیدا كرده رفته همدان، و باز هم همدان!!!، تو جمع بیچاره ترهایی از خودش به نام اصلاح طلب!!! و هر چی لایق خودش و همپالگیهاش بوده به نظام و انقلاب و رهبر نسبت داده!
ظاهرا یك عده دور برداشتن، شاید هم حق داشته باشن، وقتی آب سر بالا بره، قورباغه ها هم واق واق می كنند!
داشته باشین، این اولشه، ولشون كنیم دوباره روز از نو روزی از نو!
یادتون نرفته كه 76 تا 84 چه وضعیتی راه انداختند؟!