رهبر انقلاب اسلامی در مردادماه سال ۹۲ در دیدار دانشجویان درباره اتهام تقلب در سال ۱۳۸۸ فرمودند:
«در انتخابات سال ۸۸، آن کسانى که فکر می‌کردند در انتخابات تقلب شده، چرا براى مواجهه‌ى با تقلب، اردوکشى خیابانى کردند؟ چرا این را جواب نمی‌دهند؟ صد بار ما سؤال کردیم؛ نه در مجامع عمومى، نخیر، به شکلى که قابل جواب دادن بوده؛ اما جواب ندارند. خب، چرا عذرخواهى نمی‌کنند؟ در جلسات خصوصى می‌گویند ما اعتراف می‌کنیم که تقلب اتفاق نیفتاده بود. خب، اگر تقلب اتفاق نیفتاده بود، چرا کشور را دچار این ضایعات کردید؟ چرا براى کشور هزینه درست کردید؟ اگر خداى متعال به این ملت کمک نمی‌کرد، گروه‌هاى مردم به جان هم مى‌افتادند، می‌دانید چه اتفاقى مى‌افتاد؟ مى‌بینید امروز در کشورهاى منطقه، آنجاهایى که گروه‌هاى مردم مقابل هم قرار می‌گیرند، چه اتفاقى دارد مى‌افتد؟ کشور را لب یک چنین پرتگاهى بردند؛ خداوند نگذاشت، ملت هم بصیرت به‌خرج دادند. در قضایاى سال ۸۸، این مسأله اصلى است؛ این را چرا فراموش می‌کنید؟»

حالا آقای رییس جمهور بفرمایند؛ شتر دیدی ندیدی!

شتر تشنه قدرت كینه توز آمده بود لگدمال كند مملكت را با جایش، آن وقت خودمان را بزنیم به آن راه كه بی خیال؟!

نفرمایید!

فتنه گرانی كه مورد عطوفت قرار گرفته اند و حالا راست راست می چرخند و می خندند به ترحم نظام اسلامی و این را به حساب زرنگی خودشان می گذارند، باید بیایند غلط كردنی علنی به نمایش بگذارند تا شاید بشود به عنوان یك شهروند عادی آن هم نه در پست و موقعیت های حساس، قبولشان كرد!