چه گفت حضرت آقا؟!
مسئولین جمع شدند و رسیدند خدمت رهبر معظم و معزز انقلاب، كه چه؟
كه بشنوند آنچه را ولی می گوید و بكار ببندند!
هر گوشه از تحلیل ها، استدلال ها، هشدارها، راهنمایی ها، نقدها و توصیه های حضرت آقا را می شنوی و می خوانی هم دلت آرام می گیرد هم به فكر فرو می روی كه آیا شنیدند؟ آیا بكار خواهند گرفت؟
آیا می فهمند كه فرصتی نیست؟
آیا ...
 این سخنان گرانقدر را كجا می توانیم بشنویم، كدامین محفل، سخنرانی، كلاس، آكادمی و...؟

آیا نه این است كه در این پیچ خطرناك تاریخ این مردم  این سرزمین این منطقه و حتی جهان، با همه خطرناك بودن و دلهره آفرینی اش، سیدی از آل الله در میانمان است كه می داند چگونه باید عبور كرد؟

تاریخ تشیع را كه ورق بزنی، موقعیتی اینچنینی نمی یابی كه  بعد از ائمه هدی سلام الله علیها رهبرانی با این عظمت و بزرگی میان شیعیان و حتی مسلمانان برخاسته باشند و همراه با فریاد زدن مظلومیت های تاریخی اسلام راستین، اقتدار شیعی-اسلامی را به رخ جهانیان بكشند و همراه با ایجاد و شكل دادن به انقلابی بزرگ، خندقی عظیم بسازند كه در آن سوی آن همه همه دشمنان كینه توز در هم بلولند و دشمنی كنند و مكرر در مكرر عمرو ابن عبدود ها را روانه میدان كنند تا یكی پس از دیگری بر خاك بیافتند و نتوانند این جزیره ثبات را در كام گیرند.
عصر امامان خمینی (ره) و خامنه ای رحمت بزرگ پروردگار دو عالم است بر تشیع و مقاومت عظیم شیعی، قدر بشناسیم كه تضمینی نیست سهل انگاری ها و تنبلی های عده ای و رذالت ها و حقارتهای عده ای دیگر در درون سرزمینمان گسترده شود و باز هم خداوند متعال دستگیرمان باشد!

لینك صحبتهای رهبر فرزانه مان در خامنه ای .آی آر:
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=26908