حضرت ولی امر، آقای خوبمان، چند روزی است بستری است و جهان بی صبرانه منتظر است تا دوباره ایشان را در سلامتی كامل و در حالی كه با صلابت زورگویان را به بازی می گیرد ببیند!

آقای خوبمان شفای عاجلتان را از درگاه خداوند متعال خواستاریم و از حضرت بقیه الله عج الله ملتمسانه می خواهیم تا شما را و همه ما را در كنف حمایت خود همچنان تا قله های پیروزی  و افتخار هدایت كنند.

و عجل لولیك الفرج
والحفظ قائدنا الخامنه ای
بحق محمد و آل محمد
صلوات