ای كاش آنقدر مرد بودم كه همراه برادران شیعه عراقی و سوری و لبنانی و یمنی پای در میدان جهاد می گذاشتم و رودروی دشمن ملعون قرار می گرفتم.

ای كاش آنقدر مرد بودم كه كاری سخت و طاقت فرسا را در این مملكت برعهده می گرفتم كه دیگران از انجامش سرباز می زدند و از آن مهمتر كمتر كاری یافت می شد.
ای كاش آنقدر مرد بودم كه گوش به فرامین حضرت صاحب الامر امام زمان می سپردم و منتظری واقعی بودم.

ای كاش آنقدر مرد بودم كه در اطاعت از نائب برحق حضرت ولی عصر، امام خامنه ای، لحظه ای سر از پا نمی شناختم و ثانیه ای را به بطالت نمی گذراندم.

ای كاش آنقدر مرد بودم كه سربار یار نباشم.

ای كاش آنقدر مرد بودم كه نان خور اضافه ای نباشم كه وقتی قدم بر زمین می گذارم، زمین احساس تحمل بار اضافه ای را نكند.

ای كاش آنقدر مرد بودم كه باشم و بمانم و بتوانم و استقامت كنم همانگونه كه "فاستقم كما امرت" را خداوند متعال امر كرد.

ای كاش آنقدر مرد بودم كه ...