مقام معظم رهبری در پاسخ به نامه جهانگیری معاون اول رئیس جمهور كه برای همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد درخواست پیام كرده بودند پرسیدند:

نفس اهتمام آقایان به امر مبارزه با فساد را تحسین می كنم، اما این سمینار بناست چه معجزه‌ای کند؟ مگر وضعیت برای مسئولان سه قوه روشن نیست؟چرا اقدام اساسی در امر مبارزه با فساد انجام نمی گیرد؟

پ ن: چقدر هم كه دولت ها و حضرات و مقامات و... در این خصوص كار اساسی كردند!