...آیت، در توصیف تبلیغات علیه آیت اله كاشانی می گوید: "متجددین و مترقیان آن روز همانند امروز كه افكار نه شرقی و نه غربی كاشانی را ارتجاعی می خواندند، بالاخره توانستند با عوام فریبی، ملت را از پشت سر كاشانی پراكنده نمایند و او را بلا اثر سازند و آن گاه موفق شدند كه كودتای 28 مرداد 1332 را به كمك مصدق السلطنه به نتیجه برسانند و از مصدق، چهره ای ملی و میهنی و ضداستعماری بسازند و از كاشانی چهره ای ضدمردمی، ضد انقلابی و سازش كار ترسیم نمایند."

كتاب "اسرار آیت، زندگی و زمانه شهید دكتر حسن آیت" تالیف جواد موگویی

شبیه همین وضعیت، البته به شكلی فجیع تر و پیش از آن در دوران مشروطیت، شهید آیت اله شیخ فضل الله نوری را داریم. این مبارز بزرگ شیعی هم در جلوی همان مردمی كه روزی عزت و احترامش می كردند، بر دار رفت، آن هم در اوج مظلومیت.

تقابل جریان مثلا متجدد و ترقی خواه كه امروزه نام اصلاح طلبی را بر خود نهاده اند با گرایش عامه مسلمان شیعه ایرانی به دین و عالم دینی، بارها و بارها در این سرزمین موجب خسارت های بزرگ شده است. جذابیت های ظاهری جریان اصلاح طلبی موجب شده قشر جوان و طیف سهل انگاری از مردم ضمن غلط محاسباتی، اسیر ظواهری شوند كه نكبتی جز وابستگی به دنبال نداشته است.
عصر خمینی كبیر، البته متفاوت شروع شد و متفاوت ادامه یافته است.
اما تضمینی نیست تا همیشه اینگونه ادامه یابد.

مسلمان شیعه ی ایرانی، خوش عاقبتی اش را جز در صراط مستقیم دین گرایی و مسیر روشن و پربهجت ائمه اطهار نباید در جایی دیگر بجوید.