سید ابراهیم رئیسی:

"برای من آمدن در میدان هوی و هوس ریاست جمهوری نیست چرا که بهترین شغل عالم یعنی خادمی امام رضا(ع) را دارم."

سید بزرگواری از سلاله پاک پیامبر(ص) که با اخلاص این جمله را می گوید و دردش درد مردم است به طور حتم پیروز میدان است حتی اگر...

به امید پیروزی و سربلندی مردم ایران اسلامی