تبلیغات
انتظار

انتظار

عشق یعنی استخوان و یک پلاک سالها تنهای تنها زیر خاک
مطلبی جهت نمایش یافت نشد از آرشیو مطالب استفاده کنید


همه پیوندها